DEKLARACJE INTRASTAT

AGENCJA CELNA

    

Deklaracje INTRASTAT

Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
w przywozie (WNT) i wywozie (WDT).

Obsługa firm

Obsługa firm na terenie całego kraju!

Sporządzanie pism celnych

Sporządzanie wszelkich wniosków o korekty zgłoszenia celnego. Pomoc w składaniu pism i wniosków
do organów celnych.

Zespół

Michał Chmura

Michał Chmura

AGENT CELNY

tel. +48. 502444581
Nr wpisu na listę agentów celnych 000743 – 15.07.1999r

Roman Szarowicz

Roman Szarowicz

AGENT CELNY

tel. +48. 502444571
Nr wpisu na listę agentów celnych 000780 - 23.07.1999r

O nas


Działamy od 2003 roku. Nasze doświadczenie umożliwiło nam stworzenie firmy, która oferuje Państwu kompleksową obsługę celną. Sporządzamy deklaracje intrastat, przygotowujemy pisma i wnioski do organów celnych. Wspieramy podmioty dokonujące obrotu handlowego z innymi krajami.

Dane adresowe

  •   MILF Chmura Szarowicz Sp. Jawna
    ul. Wrzosowa 3a/1
    55-080 Smolec k/ Wrocławia
    NIP: 885-156-16-13
    KRS: 0000171185
  •   biuro@intrastat-wroclaw.pl

Przepisy prawne

OBSŁUGA DEKLARACJI INTRASTAT

System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r. i jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach (WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru) albo wywozach towarów (WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru) do innych krajów należących do Wspólnoty.
Zobowiązane do składania deklaracji Intrastat są podmioty, które na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) osiągnęły pewne wartości w ramach obrotów z innymi krajami członkowskimi.
Wartości te to tzw. progi statystyczne (podstawowy i szczegółowy), które są ogłaszane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej.

2024

Próg podstawowyPróg szczegółowy

dla przywozu (WNT)

6.200.000 zł

103.000.000 zł

dla wywozu (WDT) 2.800.000 zł

 150.000.000 zł

2023

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu (WNT)

5.000.000 zł80.000.000 zł
dla wywozu (WDT)2.700.000 zł

128.000.000 zł

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium statystyczne państwa członkowskiego (WDT - intrastat wywóz) lub zostały wprowadzone na terytorium statystyczne państwa członkowskiego (WNT - intrastat przywóz).

Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

INTRASTAT obejmuje wyłącznie przepływ towarów. Usługi nie są uwzględniane ale obejmuje również:
- dostawy bezpłatne ale bez próbek handlowych i materiałów reklamowych;
- transakcje trójstronne – nie ma znaczenia kto jest sprzedawcą, tylko fizyczny przepływ towaru decyduje o ujęciu w sprawozdaniu – deklaracji Intrastat.

Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-intrastat

Kontakt

Zainteresowany/a współpracą? Napisz do nas!